/“Pendikostia, zbritja e Shpirtit të Shenjtë mbi Apostujt”

“Pendikostia, zbritja e Shpirtit të Shenjtë mbi Apostujt”