/“Pasioni i Lakmisë dhe shërimi prej saj” – I ftuar në studion e Radio “Ngjallja” Katekisti pranë Kryepiskopatës së Hirshme z. Aleksandër Dimroçi

“Pasioni i Lakmisë dhe shërimi prej saj” – I ftuar në studion e Radio “Ngjallja” Katekisti pranë Kryepiskopatës së Hirshme z. Aleksandër Dimroçi