/Pashkë 2023 Përgatiti: Dhjakon Kristo Xhaferi – Katedralja “Ngjallja e Krishtit”

Pashkë 2023 Përgatiti: Dhjakon Kristo Xhaferi – Katedralja “Ngjallja e Krishtit”

Pashkë 2023 Përgatiti: Dhjakon Kristo Xhaferi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 16 Prill 2023