/PASHKA E SHENJTË † IGNATI Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës Klerit dhe Besimtarëve shpresëtarë Orthodhoksë Bijtë e mi të dashur më Krishtin Dëshmi për Ngjalljen “E tregoi veten e Tij të gjallë me shumë shenja pas pësimit të Tij.” (Veprat e Apostujve 1, 1 – 8.)

PASHKA E SHENJTË † IGNATI Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës Klerit dhe Besimtarëve shpresëtarë Orthodhoksë Bijtë e mi të dashur më Krishtin Dëshmi për Ngjalljen “E tregoi veten e Tij të gjallë me shumë shenja pas pësimit të Tij.” (Veprat e Apostujve 1, 1 – 8.)