/Pasaktësitë e Censusit (Rregjistrimi i popullsisë) e vitit 2011 – Prof. Dr Ilia Telo Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë në lidhje me Censusin e vitit 2011 – “Të dhënat e Censusit 2011, për të krishterët orthodhoksë të Shqipërisë, janë tërësisht të pasakta dhe të papranueshme”

Pasaktësitë e Censusit (Rregjistrimi i popullsisë) e vitit 2011 – Prof. Dr Ilia Telo Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë në lidhje me Censusin e vitit 2011 – “Të dhënat e Censusit 2011, për të krishterët orthodhoksë të Shqipërisë, janë tërësisht të pasakta dhe të papranueshme”