/PARAQITJA E ZOTIT KRISHT NË TEMPULL – MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI

PARAQITJA E ZOTIT KRISHT NË TEMPULL – MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI