/Pamje eskluzive nga Liturgjia Hyjnore e 23 Korrikut të vitit 1998, ku Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e tij, Anastasi dorëzoi në gradën e episkopit, hirësinë e tij Kozma Qirjo, i cili bashkë me dy mitropolitët e tjerë, Hirësi Ignatin dhe Hirësi Joanin të porsa fronëzuar si mitropolitë të rinj në dioqezat e tyre, formuan edhe sinodin e parë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë mbas hapjes së kishave dhe gjatë ringritjes tërësore të Kishës Orthodhokse në Shqipëri

Pamje eskluzive nga Liturgjia Hyjnore e 23 Korrikut të vitit 1998, ku Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e tij, Anastasi dorëzoi në gradën e episkopit, hirësinë e tij Kozma Qirjo, i cili bashkë me dy mitropolitët e tjerë, Hirësi Ignatin dhe Hirësi Joanin të porsa fronëzuar si mitropolitë të rinj në dioqezat e tyre, formuan edhe sinodin e parë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë mbas hapjes së kishave dhe gjatë ringritjes tërësore të Kishës Orthodhokse në Shqipëri