/Ofrimi dhe Lëmosha – Intervistë me At Ilia Maznikun, klerik i Kryepiskopatës së Hirshme – Tetor 2022

Ofrimi dhe Lëmosha – Intervistë me At Ilia Maznikun, klerik i Kryepiskopatës së Hirshme – Tetor 2022

Ofrimi dhe Lëmosha Sa të rëndësishme dhe sa të dobishme janë për jetën tonë të krishterë? Intervistë me At Ilia Maznikun, klerik i Kryepiskopatës së Hirshme Tetor 2022