/“Nuk duhet t’i gjykojmë shpejt e shpejt njerëzit nga kombësia, origjina, përkatësia sociale apo familjare” Teologu Theodhor Sadikja në predikimin e tij në të Dielën e Gruas Samaritane Kisha e Apostull Pavlit dhe Shën Astit, Durrës 30 Maj 2021

“Nuk duhet t’i gjykojmë shpejt e shpejt njerëzit nga kombësia, origjina, përkatësia sociale apo familjare” Teologu Theodhor Sadikja në predikimin e tij në të Dielën e Gruas Samaritane Kisha e Apostull Pavlit dhe Shën Astit, Durrës 30 Maj 2021