/Një vizitë në kishën e “Shën Prokopit” në Tiranë.

Një vizitë në kishën e “Shën Prokopit” në Tiranë.

Një vizitë në kishën e “Shën Prokopit” në Tiranë. Emisioni Kulturë, art dhe histori në radio “Ngjallja”