/“Nëse duam të na falë Perëndia, duhet të falim edhe ne të tjerët” – At Grigor Pelushi

“Nëse duam të na falë Perëndia, duhet të falim edhe ne të tjerët” – At Grigor Pelushi