/Ndikimi i pandemisë covid-19 tek maturantët në zgjedhjen e profesionit – nga Anisa Balla, KU LOGOS

Ndikimi i pandemisë covid-19 tek maturantët në zgjedhjen e profesionit – nga Anisa Balla, KU LOGOS

Simpozium Shkencor “Sfida dhe problematika në edukim” organizuar më 28 Prill 2022 në KU LOGOS