/Ndihma e Kishës ndaj njerëzve të vetmuar dhe të braktisur – Atë Gjerasim Çakalli, Përgjegjës i Kishës Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Durrës Intervistoi: Nikolla Barkaj

Ndihma e Kishës ndaj njerëzve të vetmuar dhe të braktisur – Atë Gjerasim Çakalli, Përgjegjës i Kishës Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Durrës Intervistoi: Nikolla Barkaj