/Ndërtimi i Kishës ‘Burimi Jetëdhënës’ në qytetin e Korçës, me bekimin e Hirësi Joanit dhe financimin e Mitropolisë së Shenjtë të Korçës dhe kontributit të besimtarëve. Kjo kishë e ndërtuar në fillim të shekullit të XVIII, ishte më e madhja në Shqipëri dhe një ndër më të bukurat në Ballkan.

Ndërtimi i Kishës ‘Burimi Jetëdhënës’ në qytetin e Korçës, me bekimin e Hirësi Joanit dhe financimin e Mitropolisë së Shenjtë të Korçës dhe kontributit të besimtarëve. Kjo kishë e ndërtuar në fillim të shekullit të XVIII, ishte më e madhja në Shqipëri dhe një ndër më të bukurat në Ballkan.