/Momente nga pritja zyrtare e përfaqësuesve të Komuniteteve Fetare dhe atyre të pushtetit vendor dhe politik të qytetit të Elbasanit për urimet e Pashkës.

Momente nga pritja zyrtare e përfaqësuesve të Komuniteteve Fetare dhe atyre të pushtetit vendor dhe politik të qytetit të Elbasanit për urimet e Pashkës.