/Momente nga kremtimi i Theofanisë – Pagëzimit të Krishtit – Bekimit të ujit. Fier, 2019

Momente nga kremtimi i Theofanisë – Pagëzimit të Krishtit – Bekimit të ujit. Fier, 2019

Momente nga kremtimi i Theofanisë – Pagëzimit të Krishtit – Bekimit të ujit. Fier, 2019