/Misteri i Kungimit në Kishën Orthodhokse – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës Intervistoi: Nikolla Barkaj, Gazetar i Radio “Ngjallja” 06 Tetor 2020

Misteri i Kungimit në Kishën Orthodhokse – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës Intervistoi: Nikolla Barkaj, Gazetar i Radio “Ngjallja” 06 Tetor 2020