/“Misionarë në shtëpi” – Emisioni i katërt

“Misionarë në shtëpi” – Emisioni i katërt

Emisioni “Misionare Ne Shtepi” – Fuqia e Vetëmohimit – Nga Alexandria Ritsi