/Metamorfoza (Shndërrimi) i Zotit Krisht (Sotirit) – Atë Grigor Pelushi

Metamorfoza (Shndërrimi) i Zotit Krisht (Sotirit) – Atë Grigor Pelushi

METAMORFOZA (SHNDËRRIMI) I ZOTIT KRISHT (SOTIRIT) – ATË GRIGOR PELUSHI KATEDRALJA “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË. 6 GUSHT 2023