/METAMORFOZA E ZOTIT KRISHT 06 GUSHT – KRYEPISKOPI ANASTAS PREDIKIM MBI TË KREMTEN E METAMORFOZËS SË ZOTIT KRISHT NGA KRYEPISKOPI I TIRANËS, DURRËSIT DHE GJITHË SHQIPËRISË IMZOT ANASTASI 06 GUSHT 2015 – ARKIVA E RADIO NGJALLJA

METAMORFOZA E ZOTIT KRISHT 06 GUSHT – KRYEPISKOPI ANASTAS PREDIKIM MBI TË KREMTEN E METAMORFOZËS SË ZOTIT KRISHT NGA KRYEPISKOPI I TIRANËS, DURRËSIT DHE GJITHË SHQIPËRISË IMZOT ANASTASI 06 GUSHT 2015 – ARKIVA E RADIO NGJALLJA