/Mësime dhe këshilla shpirtërore nga Shën Kozmai i Kolkondasit- Lexon Arkimandrit Anastasi

Mësime dhe këshilla shpirtërore nga Shën Kozmai i Kolkondasit- Lexon Arkimandrit Anastasi