/Meshë Hyjnore në Kishën e Shën Kollit Boboboshticë!

Meshë Hyjnore në Kishën e Shën Kollit Boboboshticë!

Me rastin e festës së Shën Nikolla çudibërësit, në Kishën e Shën Kollit në Boboshticë u mbajt një Meshë Panierike të cilën udhëhoqi Hirësia e Tij imzot Joani.

Pjesmarrja ishte e madhe si nga fshati ashtu dhe nga qyteti i Korçës. Një numër i konsiderueshëm nxënësish nga Shkolla jo-Publike “Omiros” gjithashtu mori pjesë në meshim dhe kungoi.

Është tepër shpresëdhënëse dhe një ndodhi e gëzueshme, prezenca e të rinjëve në jetën liturgjike të kishës.