/Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 9:49-56 Përgatiti: Jani Meni , Katekist pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 9:49-56 Përgatiti: Jani Meni , Katekist pranë Kryepiskopatës