/Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 8:1-3 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 8:1-3 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës