/Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 6:46 – 7:1 Përgatiti: Kostandin Shtuni, Katekist pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 6:46 – 7:1 Përgatiti: Kostandin Shtuni, Katekist pranë Kryepiskopatës