/Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 5:12-16 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 5:12-16 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës