/Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 1: 5 – 25 Përgatiti: Kostandin Shtuni, Kordinator i Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Lukait Kapitulli 1: 5 – 25 Përgatiti: Kostandin Shtuni, Kordinator i Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës