/Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Llukait Kapitulli 9:23-27 Përgati: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Llukait Kapitulli 9:23-27 Përgati: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës