/Mesazhi i Ditës – Ungjilli sipas Llukait Kapitulli 21:28-33 Përgatiti: Joan Meni, Koordinator i Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës – Ungjilli sipas Llukait Kapitulli 21:28-33 Përgatiti: Joan Meni, Koordinator i Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës