/Mesazhi i Ditës – Ungjilli sipas Llukait Kapitulli 18: 31-34 Përgatiti: Joan Meni, Kordinator i Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës – Ungjilli sipas Llukait Kapitulli 18: 31-34 Përgatiti: Joan Meni, Kordinator i Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës