/Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Joanit Kapitulli 20:19-31 Përgati: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës! Ungjilli sipas Joanit Kapitulli 20:19-31 Përgati: Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës