/Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Joanit Kapitulli 19:25-27, 21:24-25 Përgatiti: Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës

Mesazhi i Ditës Ungjilli sipas Joanit Kapitulli 19:25-27, 21:24-25 Përgatiti: Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës