/MESAZHI I DITËS – Ungjilli sipas Joanit Kapitulli 10:9-16 Përgatiti: Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës

MESAZHI I DITËS – Ungjilli sipas Joanit Kapitulli 10:9-16 Përgatiti: Ana Baba, Kordinatore e Rinisë Orthodhokse pranë Kryepiskopatës