/Mesazhi i Ditës – Shën Mateu Kapitulli 22: 15-22 Përgatiti: Ana Baba, Koordinatore e Rinisë pranë Kryepiskopatës 23 Janar 2021

Mesazhi i Ditës – Shën Mateu Kapitulli 22: 15-22 Përgatiti: Ana Baba, Koordinatore e Rinisë pranë Kryepiskopatës 23 Janar 2021