/Mesazhi i Ditës në Radio “Ngjallja” Ungjilli sipas Markut Kap 6:7-13 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi 16 Shtator 2020

Mesazhi i Ditës në Radio “Ngjallja” Ungjilli sipas Markut Kap 6:7-13 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi 16 Shtator 2020