/MESAZHI I DITES MARKU 15. 1-15 Mesazhi i Ditës – Marku 15: 1 – 15 Përgatiti: Jani Meni, Koordinator i Zyrës Rinore pranë Kryepiskopatës

MESAZHI I DITES MARKU 15. 1-15 Mesazhi i Ditës – Marku 15: 1 – 15 Përgatiti: Jani Meni, Koordinator i Zyrës Rinore pranë Kryepiskopatës