/Mesazhi i ditës – Kapitulli 20:1-8 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi 13 Janar 2021

Mesazhi i ditës – Kapitulli 20:1-8 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi 13 Janar 2021