/Mesazhi i ditës – Kapitulli 19:45-48 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, katekist pranë KOASH 1 Dhjetor 2020

Mesazhi i ditës – Kapitulli 19:45-48 Përgatiti: Aleksandër Dimroçi, katekist pranë KOASH 1 Dhjetor 2020