/Mesazhi i ditës – Kapitulli 1:35-52 30 Nëntor 2020 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi

Mesazhi i ditës – Kapitulli 1:35-52 30 Nëntor 2020 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi