/Mesazhi i Ditës – Jeta e përjetshme me Perëndinë Ungjilli sipas Llukait kapitulli 20: 27-44 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi

Mesazhi i Ditës – Jeta e përjetshme me Perëndinë Ungjilli sipas Llukait kapitulli 20: 27-44 Përgatiti: Atë Grigor Pelushi