/Mensa “Shërbimi i dashurisë” – vendi që mirëpret plot dashuri vëllezërit në nevojë – Nga Joana Molla

Mensa “Shërbimi i dashurisë” – vendi që mirëpret plot dashuri vëllezërit në nevojë – Nga Joana Molla

Mensa “Shërbimi i dashurisë” – vendi që mirëpret plot dashuri motrat dhe vëllezërit në nevojë Reportazh nga Joana Molla E quajnë Mensë por në thelb rrezaton mirësi dhe dashuri. Këtu mblidhen të gjithë ata që kanë nevojë për një vakt të ngrohtë, ndoshta vakti i vetëm i një dite… Njerëzit aty janë familjarizuar me Atë Nikollën, i cili u gjendet pranë në ditët e veshtira, ndoshta është i vetmi që u jep këshilla e fjalë të ngrohta, që atyre u mungojnë.