/ME RASTIN E 20-VJETORIT TË FRONËZIMIT TË HIRËSI JOANIT SI MITROPOLIT I KORÇËS, 20 KORRIK 1998 – 20 KORRIK 2018, NË VITIN 2018 UNIVERSITETI I KORÇËS “FAN NOLI” I DHA ÇMIMIN DOKTOR HONORIS CAUSA

ME RASTIN E 20-VJETORIT TË FRONËZIMIT TË HIRËSI JOANIT SI MITROPOLIT I KORÇËS, 20 KORRIK 1998 – 20 KORRIK 2018, NË VITIN 2018 UNIVERSITETI I KORÇËS “FAN NOLI” I DHA ÇMIMIN DOKTOR HONORIS CAUSA