/Mbledhja e 12 Apostujve – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani – Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Korçë 30 Qershor 2019

Mbledhja e 12 Apostujve – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani – Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Korçë 30 Qershor 2019