/“MBJELLËSI DHE FARA”. Teolog: Theodhor Sadikja. Ε Diela IV e Llukait (E Etërve të Sinodit VII Ekumenik.

“MBJELLËSI DHE FARA”. Teolog: Theodhor Sadikja. Ε Diela IV e Llukait (E Etërve të Sinodit VII Ekumenik.