/Mbi të kremten e Ungjillëzimit, – Predikim Nga Mitropoliti i Elbasanit, Andoni

Mbi të kremten e Ungjillëzimit, – Predikim Nga Mitropoliti i Elbasanit, Andoni

Mbi të kremten e Ungjillëzimit, – Predikim Nga Mitropoliti i Elbasanit, Andoni