/Mbi të Kremten e Tre Hierarkëve – Predikon At Kozma Prifti, Kisha e “Ungjillizimit” Tiranë

Mbi të Kremten e Tre Hierarkëve – Predikon At Kozma Prifti, Kisha e “Ungjillizimit” Tiranë