/Mbi të Kremten e Shën Joan Pagëzorit – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati

Mbi të Kremten e Shën Joan Pagëzorit – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati