/Mbi të Kremten e Shën Joan Pagëzorit – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati Berat 07 Janar 2021 Lexon: Llazarion Teneqexhiu

Mbi të Kremten e Shën Joan Pagëzorit – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati Berat 07 Janar 2021 Lexon: Llazarion Teneqexhiu