/Mbi të Kremten e “Shën Athanasit” – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni

Mbi të Kremten e “Shën Athanasit” – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni