/Mbi të Kremten e Pendikostisë – At Grigor Pelushi

Mbi të Kremten e Pendikostisë – At Grigor Pelushi